เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ทศบาลตำบลหนองหารจัด work shop การทำร่างข้อบังคับกลุ่มรับเหมาจัดงานศพบ้านวิเวก(หมู่บ้านนำร่อง) ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ(สถานที่จริง) ม.8 ต.หนองหาร โดยมี นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และงานสวัสดิการสังคม ร่วมกับหมู

เทศบาลตำบลหนองหารจัด work shop การทำร่างข้อบังคับกลุ่มรับเหมาจัดงานศพบ้านวิเวก(หมู่บ้านนำร่อง) ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ(สถานที่จริง) ม.8 ต.หนองหาร โดยมี นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และงานสวัสดิการสังคม ร่วมกับหมู่บ้านวิเวกนำโดยนายจิรัฏฐ์ มลิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านวิเวก กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำและผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน รวมถึงรองเจ้าอาวาสวัดวิเวกวนาราม ร่วมวางข้อบังคับและแผนดำเนินส่งเสริมอาชีพรับเหมาจัดงานศพในหมู่บ้านขึ้น เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน