เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจัดประชุมคณะทำงานเพื่อทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร โดยมีผู้จัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซ

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจัดประชุมคณะทำงานเพื่อทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร โดยมีผู้จัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) น.ส.เมย์วดี เสรีเสถียรทรัพย์ นำคุณะหัวหน้าผู้ทวนสอบ นางจารุณี พุ่มพวง จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) และทีมพี่เลี้ยงจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.เนตรชนากานต์ สุนันตา เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินองค์กรในครั้งนี้ โดยเทศบาลตำบลหนองหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินหน้าเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำและขยายผลแนวคิดหนองหารสีเขียวในองค์กร ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ต่อไป