เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

จัดกิจกรรม"วันท้องถิ่นไทย" นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดกิจกรรม"วันท้องถิ่นไทย" นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร      คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘ ถือ เป็น "ปฐมการปกครองระบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณลำน้ำแม่หนองหารด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร