เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองหาร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗