เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ครงการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ซักซ้อมกรณีเกิดอัคคีภัยในศูนย์เด็กเล็กฯ การป้องกันเด็กจมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ให้ความรู้ทางด้านวินัยการจราจร การป้องกันขณะติดอยู่ในรถ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหารพร้อมด้วยนายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ซักซ้อมกรณีเกิดอัคคีภัยในศูนย์เด็กเล็กฯ การป้องกันเด็กจมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ให้ความรู้ทางด้านวินัยการจราจร การป้องกันขณะติดอยู่ในรถ โดยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย(ทิพวัน) งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย