เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเ