เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนสูงวัยสดใสสร้างสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้สัญจรไปหมู่ที่ 1 ณ อาคารสำนักงานบ้านเอื้ออาทรแม่เตาไห โ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนสูงวัยสดใสสร้างสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้สัญจรไปหมู่ที่ 1 ณ อาคารสำนักงานบ้านเอื้ออาทรแม่เตาไห โดยนัดนี้ทาง ศกร.ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนำโดย น.ส.นวลละมัย ใจแก้วทิ (ครูอ้อ) หัวข้อฝึกอบรมการเพาะต้นอ่อนทานตะวันและการแปรรูปต้นอ่อนทานตะวัน โดยได้รับการอำนวยความสะดวกสถานที่และอาหารว่างจากผู้ใหญ่สมคิด แข็งแรง ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่1 และ น.ส.สายฝน ปาลี จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ขอขอบคุณน้ำใจดีๆทุกท่านมา ณ โอกาสนี้