เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ในพื้นที่