เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

งานบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-x-ray เพื่อติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดนการลงพื้นที่ในตำบลหนองหาร