เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนระวังการจมน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยล

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนระวังการจมน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลอยตัวในน้ำ ป้องกันการจมน้ำ บริเวณคลองหน้าค่าย ตชด. ที่ 33 บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7