เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้งานบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่แจกถังพร้อมขุดหลุมทำถังขยะเปียก บ้านวิเวก หมู่ที่ 8

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้งานบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่แจกถังพร้อมขุดหลุมทำถังขยะเปียก บ้านวิเวก หมู่ที่ 8