เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

กิจกรรมโรงเรียนสูงวัยสดใสสร้างสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมโรงเรียนสูงวัยสดใสสร้างสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 หัวข้อ "ดาครัวยี่เป็ง" ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 เดือนนี้จะเข้าสู่ประเพณียี่เป็งจึงทำการฝึกทำโคมไฟทรงกระบอกแบบโมเดิร์น และการทำผังผะตี๊ด โดย "อ้ายโม่งป่าขาม" วิทยากรโอทอป4ดาว เพื่อนำไปประดับประดาวัดวาอารามหรือบ้านเรือนถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงประเพณียี่เป็งนี้ และสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพหรืองานอดิเรกยามว่างอีกด้วย