เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานบริหารงานสาธารณสุข ทีมงาน อสม. และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ ลงพื้นที่พ่นฝอยละออง ULv ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 1 พฤศจิกายน 2566 นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานบริหารงานสาธารณสุข ทีมงาน อสม. และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ ลงพื้นที่พ่นฝอยละออง ULv ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมกับกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ ลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านแม่เตาไห (บ้านเอื้ออาทร) หมู่ที่ 1