เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ารจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลหนองหารได้รับหนังสือจากบริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้) โดยมีความประสงค์จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ให้กับพนักงานบริษัทในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 โดยเทศบาลตำบลหนองหารได้อนุเคราะห์รถดับเพลิง รถกู้ชีพ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงด้วย