เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร

 เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม Big Cleaning Day
1. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2. บรรยากาศการทำงานและสถานที่ทำงานดีขึ้น
3. มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญกาลังใจดี
4. มีความปลอดภัยในการทำงาน
5. มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน
6. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
7. มีสถานที่ทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย