เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหารจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ชั้น ๒

เทศบาลตำบลหนองหารจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ชั้น ๒