เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา)

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา) การประกวดการตกแต่งต้นเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือนกรกฎาาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองหาร