เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ลงพื้นที่สำรวจโครงการ"เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่สำรวจโครงการ"เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม" เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการที่สำคัญประเต็นหนึ่ง ซึ่งกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการส่งเสริม ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความสะอาดทั่วทุกพื้นที่ ถนนมีความสวยงาม ตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงาม
ตลอดเส้นทางและไม่มีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งนทุกเส้นทาง