เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในเดือนมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพณ

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในเดือนมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕) โดยการจัดกิจกรรมเก็บกองขยะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตร์ใหม่ ในวันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.