เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร

วันนี้ นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายทินน์ สมณะ รองนายก นายโชคชัย อินยา รองนายก พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีศิลปินล้านนาชื่อดังเจ้าของเสียง "ลุงใจ" ประพันธ์ แก้วเก๋ มาถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างสุข "เล่าเจี้ย" ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร