เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) จำนวน ๘ ทุนการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๖ ทุนการศึกษา จากกองทุนเจ้าหญิ

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) จำนวน ๘ ทุนการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๖ ทุนการศึกษา จากกองทุนเจ้าหญิงทิพวัน กฤดากร ต.จ.ณ เชียงใหม่