เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(กิจกรรมศิลปะพื้นบ้านดนตรีล้านนา)โดยท่านวิทยากรครูแอ๊ด ภาณุพัฒน์เจ้าของบทเพลงคนหัวล้าน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(กิจกรรมศิลปะพื้นบ้านดนตรีล้านนา)โดยท่านวิทยากรครูแอ๊ด ภาณุพัฒน์เจ้าของบทเพลงคนหัวล้าน