เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางถนนหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.92-0018 สายทางซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางถนนหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.92-0018 สายทางซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร งบประมาณที่ได้รับ 3,046,700 บาท