เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้ขอความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อมอบให้รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกหมู่บ้าน นำไปมอบให้กลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี รวมถึงประชาชนในเขตพ

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้ขอความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อมอบให้รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกหมู่บ้าน นำไปมอบให้กลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี รวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลหนองหารในช่วงที่มีสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน (PM2.5) ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2566