เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖
ณ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่