เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมกับ พนักงานเทศบาล อพปร. ฝ่ายปกครองตำบลหนองหาร ตชด.33 ร่วมเปิดจุดตรวจด่านชมชุน

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมกับ พนักงานเทศบาล อพปร. ฝ่ายปกครองตำบลหนองหาร ตชด.33 ร่วมเปิดจุดตรวจด่านชมชุน