เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองที่กระทบต่อสุขภาพประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองที่กระทบต่อสุขภาพประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำปุ๋ยหมักด้วยใบไม้ เพื่อลดการเผาใบไม้และวัชพืชที่ไม่ใช้ในการเกษตร
วันอังคาร ที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลหนองหาร