เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการ คุณธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ที่พักสงฆ์ป่าปทุมสิราวาส หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการ คุณธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ที่พักสงฆ์ป่าปทุมสิราวาส หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่