เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ออกให้ความช่วยเหลือตัดกิ่งไม้ที่หักโค่น บริเวณวัดวิเวกวนาราม หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลห