เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค และประชาชนได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี