เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ตรวจประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ก่อนเปิดภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๕ โดยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางนงนุช แสงป้อ

ตรวจประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ก่อนเปิดภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๕ โดยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางนงนุช แสงป้อ