เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการ "ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางเกษตร ระยะที่ 2" หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 2