เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาล นำโดย นางอัญชลี พิมพิสาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดอำเภอสันทราย ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาล นำโดย นางอัญชลี พิมพิสาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดอำเภอสันทราย ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสันทราย (ศป.ปส.สันทราย)ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕