เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 –10 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี 2564 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่