เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

นางสุพิศ  เถียรทิม  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น     จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564