เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ  เถียรทิม  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมประเมินผลการทำงานของนายณรงค์ มะโนใจ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร กับหน่วยงานอำเภอสันทราย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นางสุพิศ  เถียรทิม  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าร่วมประเมินผลการทำงานของนายณรงค์ มะโนใจ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร กับหน่วยงานอำเภอสันทราย