เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูประไพศรี และ คุณครูวนิดา โรงเรียนบ้านหนองหาร 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

คุณครูประไพศรี และ คุณครูวนิดา โรงเรียนบ้านหนองหาร  เรือจ้าง…วางพาย