เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ดำเนินการตามการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองคนละ 2,000 บาท โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด