เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๒ นายศรัณย์ ใจคำ ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอยน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองหาร

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๒ นายศรัณย์ ใจคำ
ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอยน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองหาร (เขตเทศบาลตำบลหนองหาร) เชื่อม บ้านแม่เตาไห หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหาร (เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๙๕๗ เมตร งบประมาณ จำนวน ๓,๑๑๕,๐๐๐ บาท
โดยการประสานงานของ นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร
*ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ให้การ สนับสนุนและดำเนินการอย่างเร่งรีบเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน ให้ทันกับสถานการณ์