เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย(ไฟใหม้บ้าน) นางบรรเทิง นามกร บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ***ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกท่านที่ร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ เสื้อผ้า น้ำดื่ม ฯลฯ ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย(ไฟใหม้บ้าน)
นางบรรเทิง นามกร บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
***ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกท่านที่ร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ เสื้อผ้า น้ำดื่ม ฯลฯ ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย