เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมล



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกนายร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดับเพลิง เหตุเพลิงใหม้ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกนายร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดับเพลิง เหตุเพลิงใหม้ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
#เทศบาลตำบลแม่ริม
#เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
#เทศบาลเมืองแม่โจ้
#เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
#เทศบาลตำบลสันป่าเปา
#เทศบาลตำบลเมืองเล็น
#เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
#เทศบาลตำบลแม่แฝก
#เทศบาลตำบลป่าไผ่
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่