เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

พิธีมอบสารซิลเวอร์นาโน รับมอบโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ตามโครงการลูกแม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ **ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ให้การ สนับสนุนและดำเ

พิธีมอบสารซิลเวอร์นาโน รับมอบโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร
ตามโครงการลูกแม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19
ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
**ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ให้การ สนับสนุนและดำเนินการอย่างเร่งรีบเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ให้ทันกับสถานการณ์