เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหารขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับไว้บริการให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน และผู้ถูกกักกัน ณ สถานกักกันโรค Local Quarantine (LQ) ในพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย นั้น **เทศบาลตำบลหนองหาร จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็

เทศบาลตำบลหนองหารขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับไว้บริการให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน และผู้ถูกกักกัน ณ สถานกักกันโรค Local Quarantine (LQ) ในพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย นั้น
**เทศบาลตำบลหนองหาร จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับ
ความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดไป