เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้มอบชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด เพื่อใช้ในเข

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ
ที่ได้มอบชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด เพื่อใช้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร ทุกหมู่บ้าน
โดยการประสานงานของ นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร
*ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ให้การ สนับสนุนและดำเนินการอย่างเร่งรีบเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ให้ทันกับสถานการณ์