เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ และชมรมกำนันผู้ใหญ่ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๕๐ ชุด

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ และชมรมกำนันผู้ใหญ่ มอบถุงยังชีพ
ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๕๐ ชุด