เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน 52 ชุด เพื่อไว้ใช้ประโยชน์สำหรับการตรวจหาไวรัสหรือส่วนของไวรัสในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อคัดกรองเบื้องต้น นั้น เทศบาลตำบลหนองหาร ได้รับชุดตรวจ ATK เรี

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน 52 ชุด เพื่อไว้ใช้ประโยชน์สำหรับการตรวจหาไวรัสหรือส่วนของไวรัสในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อคัดกรองเบื้องต้น นั้น
เทศบาลตำบลหนองหาร ได้รับชุดตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี เช่นเคย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้