เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบเงินทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระยะที่ 2 จำนวน 5 ราย จำนวนรายละ 800 บ

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบเงินทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระยะที่ 2 จำนวน 5 ราย จำนวนรายละ 800 บาท