เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำ และกำชับผู้ดูแลตลาดหนองหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร  ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำ และกำชับผู้ดูแลตลาดหนองหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 3 และ 8 กันยายน 2564