เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นายกสุพิศ เถียรทิม เทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรค (Surgical Mask) รวมจำนวน 2,500 ชิ้น และทรายเคลือบสารเคมีทีมีฟอส (ทรายอะเบท) จำนวน 1,500 ซ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 13.20 น. นายกสุพิศ เถียรทิม เทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรค (Surgical Mask) รวมจำนวน 2,500 ชิ้น และทรายเคลือบสารเคมีทีมีฟอส (ทรายอะเบท) จำนวน 1,500 ซอง สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ประธาน อสม. และผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1 , 7 , 8 , 10        และ 13 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    (โควิด-19) และการรณรงค์ป้องกันการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก                    ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร