เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

งานสวัสดิการสังคม นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร รองนายกโชคชัย อินยา สท.กฤษณะ ปารมี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก พม.จ.เชียงใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

งานสวัสดิการสังคม นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร รองนายกโชคชัย อินยา สท.กฤษณะ ปารมี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก พม.จ.เชียงใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน 5 ราย